“Van toepassing zijn de verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden der Nederlandse Texiel- en Kledingconventies
gedeponeerd bij alle Kamers van Koophandel in Nederland”